WIPMEB

WIPMEB Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Pużaka 26 38-400 Krosno

tel.: +48 13 43 631 73

Nasza siedziba